Open/Close Menu
Door & Glass Wall Systems

Dąbrowa, 08.03.2017 r.
Szanowni Państwo,
zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.), w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, dnia 31.01.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy badań certyfikacyjnych (p.poż) w celu uzyskania dokumentów/certyfikatów ETA.

Wyniki przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

• Wyniki zapytania ofertowego
Wyniki_zapytania_ofertowego

© 2015 KEEPGLASS – Door & Glass Wall System