Open/Close Menu
Door & Glass Wall Systems

Dąbrowa, 06.03.2017 r.
Szanowni Państwo,
na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.), dotyczącego wyboru wykonawcy usług prawnych związanych
z wprowadzeniem towarów lub usług na rynek niemiecki w dniu 31.01.2017 r. upubliczniono zapytanie ofertowe.

Wyniki przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

• Wyniki zapytania ofertowego
Wyniki_zapytania_ofertowego (005)

© 2015 KEEPGLASS – Door & Glass Wall System