Open/Close Menu
Door & Glass Wall Systems

Dąbrowa, 08.03.2017 r. Szanowni Państwo, zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.), w związku z realizacją projektu…

Dąbrowa, 06.03.2017 r. Szanowni Państwo, na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.), dotyczącego wyboru wykonawcy usług prawnych związanych z…

Dąbrowa, 31.01.2017 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw…

Dąbrowa, 31.01.2017 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw…

Dąbrowa, 07.12.2016 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw…

Dąbrowa, 02.12.2016 r. Szanowni Państwo, zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały Nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.). w związku z realizacją projektu…

Dąbrowa, 18.11.2016 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw…

Szanowni Państwo, zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik do Uchwały Nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.). w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju…

Dąbrowa, 13.10.2016 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw…

Z przyjemnością informujemy, iż nasz produkt, dwuszybowy panel szklany o izolacji akustycznej ZERO ACOUSTIC, uzyskał certyfikację jako Wzór Wspólnotowy w Rejestrze OHIM w Alicante.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej” Poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020   „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o….

Dąbrówka, 01.04.2016 r. Szanowni Państwo, w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Wsparcie rozwoju działalności firmy ALGLOB Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, w ramach konkursu oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie: Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla…

ZERO ACOUSTIC to innowacyjny system ścian szklanych spełniający wysokie wymagania izolacyjności akustycznej przy równocześnie zachowanej pełnej transparentności ścian. Dodatkowym walorem jest możliwość wypełnienia dolnej przestrzeni międzyszybowej  materiałem posadzki. W systemie ZERO ACOUSTIC stosuje się podwójne szklenie, które umożliwia uzyskanie RW etrze aż do 49dB!

© 2015 KEEPGLASS – Door & Glass Wall System