O FIRMIE


Naszą misją jest dostarczanie doskonałych rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Materializujemy najśmielsze wizje architektów, równocześnie optymalizując koszty inwestycji. Pracujemy w oparciu o własne technologie i sprawdzone systemy.

System KEEPGLASS oferuje pełną gamę bezszprosowych rozwiązań dla ścian i drzwi całoszklanych. Produkty marki KEEPGLASS spełniają najwyższe wymogi polskiego prawa budowlanego. Właściwości systemu potwierdzone zostały obliczeniami statycznymi wykonanymi przez biuro konstruktorskie oraz badaniami wykonanymi przez laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej. Na podstawie uzyskanej aprobaty ITB, system KEEPGLASS w zakresie ścian szklanych, drzwi oraz ściany mobilnej może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej.
loading